Sidetrålerne på Nordmøre 1930–1970

59 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Fra forste til siste hal 300I motsetning til andre europeiske fiskerinasjoner som bygde store antall trålere allerede på 1800-tallet, fikk Norge sin første trålerflåte i 1930-årene. Kristiansunderne Anton Johannesen og Ole Wirum kjøpte sidetråleren "Borgenes", og sidetrålerepoken i Norge var dermed innledet. I perioden 1930–1970 var 24 trålere registrert i Kristiansund, Averøy og Smøla. Fra noen av klodens mest værharde fiskefelt brakte de sine fangster til Kristiansund og bidrog til sysselsetting og velstand.

Stiftelsen Maritim Historie – Nordmøre presenterer i denne boka trålernes dramatiske historie i tekst og bilder. Stoffet er hentet fra offentlige arkiver, aviser, bilder i offentlig og privat eie og intervjuer. Dette er den første av to bøker om sidetrålerne på Nordmøre: Angle, Bjogna, Borgenes (I), Borgenes (II), Bracon, Doggerbank, Dragaberg, Ertnan, Halstein, Honningsvåg, Motind, Møretrål I, Møretrål II, Nordhav 1, Nordhav 2, Nordhav 1, Nordhav 4, Nordhav 5, Remman, Sletnes, Syrian, Tromstrål I, Tromstrål II, Trålbas, Utheim.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2006

Ferjehistorien på Nordmøre 1928–2012

99 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Alle som har vokst opp på Nordmøre etter krigen har et forhold til ferjene. De har vært selve livsnerven som har bundet sammen by og bygd, regioner og fylker. Møre og Romsdal har siden begynnelsen av 1960-tallet vært Norges fremste ferjefylke, hvor Nordmøre har vært en viktig del av denne historien. «Med kaffe og svele over fjorden» tar for seg historien helt fra ferjepionerene som startet sambandet Kvanne-Røkkum i 1928 og fikk bygd fylkets første spesialbygde bilferje – frem til verdens første gassferje «Glutra», som trafikkerte på Talgsjøen fra 2002–2011.

Første del av boken tar for seg selve utviklingen av ferjehistorien på Nordmøre fra 1928–2012. Andre del tar for seg de enkelte ferjesambandene. Til slutt kommer en oversikt med bilder og faktaopplysninger om alle ferjene som har trafikkert på Nordmøre. Boken inneholder også intervjuer med personer som har tilknytning til ferjefarten på Nordmørsfjordene. Sentralt i bokutformingen er det rike bildematerialet med mange spennende og tidligere upubliserte bilder.

Redaktør: Terje Holm

Utgitt: 2012

Norsk trålfiske gjennom 80 år

59 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Norsk trålfiske gjennom 80 år

Kampen om ressursene 300Da den første norske lønnsomme tråler, "Borgenes", returnerte til sin base med store fangster i 1930-årene, var en ny epoke i norsk fiskerihistorie innledet. Etter den spe begynnelsen i Kristiansund i 1930, fikk ni norske trålere konsesjon før andre verdenskrig. Dette utløste en glødende fiskeripolitisk kamp mellom kystfiskere og trålertilhengere. Kampen har vart frem til i dag. Boken beskriver utviklingen av norsk trålfiske, trålfiskets egenart, den politiske striden, livet om bord på trålerne, og ikke minst, trålfiskets betydning for norsk fiskerinæring.

Fra 1930 frem til etter tusenårsskiftet. Overgangen fra kjøp av gamle, velbrukte, utenlandske sidetrålere, til bygging av stadig mer avanserte hekktrålere, er grundig drøftet. Trålernes negative innvirkning på fiskeressursene i tidligere tider er omtalt. Men beskrevet er også kontrollregimer, kvoteordninger, nye fiskerigrenser og effektive innretninger for å hindre fangst av småfisk; tiltak som har gjort dagens trålernæring mer bærekraftig.

Boken har et variert bildemateriale av trålere, landanlegg og personer tilknyttet trålernæringen.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2010

Den 105-årige historien til Storvik Mekaniske Verksted

99 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Fra suksess til havari 300I andre halvdel av 1800-tallet begynte landet vårt å bli industrialisert. Det ga nye muligheter bl.a. for ungdom som hadde særlig interesse og talent for alt som hadde med maskiner å gjøre. John Storvik fra Sunndal, f. 1843 var en slik kar, og han fikk et grunnfestet ry etter å ha arbeidet i Oslo.

Denne boken er blitt en spennende beretning om hvordan dette bygdegeniet i kraft av sin tekniske kompetanse og sin arbeidsinnsats klarte å bygge opp en høyst levedyktig bedrift fra 1876, og det trass i svært skiftende økonomiske konjunkturer og to verdenskriger. I siste del gir den også en meget god innsikt i hvordan motsetninger i bedriftsstyret skulle føre til havari. Uenigheten dreide seg om hvilke ledelsesstrategier som skulle anvendes. Dermed får boken et langt breiere og mer internasjonalt perspektiv. I en tid der ledelsesteorier er in, gir «Fra suksess til havari» et meget interessant bilde av konflikten som raste i flere år ved Storvik mek. Verksted og som endte med konkurs i 1981.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2015

Storvik Mek. Verksted - nybygg og produksjon gjennom 105 år

199 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Storvik Nybygg og produksjon 300Her presenterer vi presenterer vi produksjonspekteret til Storvik Mek. Verksted fra 1876 til 1981. Den første tiden ble det utviklet og produsert turbiner, maskiner med forskjellige bruksområder, kraner, dampmaskiner m.m. Etter hvert ble virksomheten rettet mot skip. Av mange milepeler kan vi nevne bygging av dampskipet «Ranen» i 1918, rutebåten «Lagatun» i 1914, bilferja «Trygge» i 1938 og utviklingen av hekktråleren «Røeggen» i 1965.

Det ble starten på en lengre epoke med bygging av trålere utover 1960- og 1970-tallet. «Tungenes», som ble overlevert i 1966, var en milepel i ferjeflåten til Stavangerske. Utover 1960-tallet bygde verftet mange ferjer til forskjellige rederier i Norge, mens de første supply-båtene ble overlevert i 1975. I siste havldel av 1970-tallet ble det bygd flere spesialskip til forskjellige rederier.

Redaktør: Per Helge Pedersen. Prosjektleder: Øyvind Stavseth.

Utgitt: 2019

Se også: Linkoversikt til arrangementsstegninger av bokens omtalte skip