Den 105-årige historien til Storvik Mekaniske Verksted

99 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Fra suksess til havari 300I andre halvdel av 1800-tallet begynte landet vårt å bli industrialisert. Det ga nye muligheter bl.a. for ungdom som hadde særlig interesse og talent for alt som hadde med maskiner å gjøre. John Storvik fra Sunndal, f. 1843 var en slik kar, og han fikk et grunnfestet ry etter å ha arbeidet i Oslo.

Denne boken er blitt en spennende beretning om hvordan dette bygdegeniet i kraft av sin tekniske kompetanse og sin arbeidsinnsats klarte å bygge opp en høyst levedyktig bedrift fra 1876, og det trass i svært skiftende økonomiske konjunkturer og to verdenskriger. I siste del gir den også en meget god innsikt i hvordan motsetninger i bedriftsstyret skulle føre til havari. Uenigheten dreide seg om hvilke ledelsesstrategier som skulle anvendes. Dermed får boken et langt breiere og mer internasjonalt perspektiv. I en tid der ledelsesteorier er in, gir «Fra suksess til havari» et meget interessant bilde av konflikten som raste i flere år ved Storvik mek. Verksted og som endte med konkurs i 1981.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2015