Ferjene har gjennom generasjoner bundet sammen by og land på Nordmøre. Møre og Romsdal har vært det fremste ferjefylket i landet de siste 50 årene, hvor Nordmøre har vært en viktig del av denne utviklingen. Den stolte ferjehistorien på Nordmøre fra 1928–2012 blir grundig dokumentert med mange sjeldne bilder gjennom boken:

  • «Med kaffe og svele over fjorden – ferjehistorien på Nordmøre 1928–2012» (utgitt 2012)

Boka kan bestilles online her.

Vi bygger opp en bildedatabase for næringshistorien på Nordmøre.

Vi etterlyser alle typer historiske bilder fra næringslivet.

Stiftelsen har fått tilgang til arkivene for Storvik Mek. Verksted, som har vært et sentralt verksted på Nordmøre gjennom 100 år. Stiftelsen er godt i gang med å dokumentere det utrolig spennende industrieventyret til Storvik Mek. Verksted fra den spede start, gjennom vekst og suksess til den dramatiske nedleggelsen. Boken er planlagt lansert i 2015. 

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre har grundig dokumentert trålerhistorien på Nordmøre gjennom to bøker og en DVD-plate med gamle filmklipp:

  • «Fra første til siste hal – sidetrålerepoken på Nordmøre 1930–1970» (utgitt 2006)
  • «Kampen om ressursene – Norsk trålfiske gjennom 80 år» (utgitt 2010)

Boka kan kjøpes hos alle bokhandlere i Kristiansund, eller den kan bestilles online her.

Våre bøker