Norsk trålfiske gjennom 80 år

59 NOK

NB! Fraktkostnader kommer i tillegg.

Norsk trålfiske gjennom 80 år

Kampen om ressursene 300Da den første norske lønnsomme tråler, "Borgenes", returnerte til sin base med store fangster i 1930-årene, var en ny epoke i norsk fiskerihistorie innledet. Etter den spe begynnelsen i Kristiansund i 1930, fikk ni norske trålere konsesjon før andre verdenskrig. Dette utløste en glødende fiskeripolitisk kamp mellom kystfiskere og trålertilhengere. Kampen har vart frem til i dag. Boken beskriver utviklingen av norsk trålfiske, trålfiskets egenart, den politiske striden, livet om bord på trålerne, og ikke minst, trålfiskets betydning for norsk fiskerinæring.

Fra 1930 frem til etter tusenårsskiftet. Overgangen fra kjøp av gamle, velbrukte, utenlandske sidetrålere, til bygging av stadig mer avanserte hekktrålere, er grundig drøftet. Trålernes negative innvirkning på fiskeressursene i tidligere tider er omtalt. Men beskrevet er også kontrollregimer, kvoteordninger, nye fiskerigrenser og effektive innretninger for å hindre fangst av småfisk; tiltak som har gjort dagens trålernæring mer bærekraftig.

Boken har et variert bildemateriale av trålere, landanlegg og personer tilknyttet trålernæringen.

Redaktør: Anders J. Jensen

Utgitt: 2010