lynEks. Sundbåten LynLinkene under går til arrangementstegninger omtalt i boken «Storvik Mek. Verksted - nybygg og produksjon gjennom 105 år» i en arkivsamling eid av Stiftelsen Nordmøre Museum og og foreningen Næringshistorie Nordmøre og materialet bare kan brukes gjennom tjenesten.

Materialet kan ikke i noen form eller sammenheng lastes ned til egen maskin, kopieres eller gjenbrukes uten uttrykkelig samtykke fra eieren av arkivet. Ta kontakt med Næringshistorie Nordmøre for nærmere informasjon om bruk av innhold http://www.nordmore.museum.no/

Linker til arrangementstegninger

Alfabetisk sortert etter fartøynavn og referanse til byggenummer. 

(*) Vi gjør oppmerksom på at det har sneket seg inn en feil på bokens side 184, hvor fartøyet SIANIRI er omtalt. Her står det at byggenummeret er 72. Det riktige byggenummeret er 82.