I 2015 lanserte vi boken «Fra suksess til havari», som fortalte den spennende historien om industrieventyret til Storvik Mek. Verksted gjennom 105 år. Etter at denne første boken kom ut, framkom det ønske om en ny bok som omhandlet hele produktspekteret i den perioden verkstedet var i virksomhet. Med Øyvind Stavseth som prosjektleder og Per Helge Pedersen som redaktør, lanseres nå boken. 

I denne boken presenterer vi produksjonspekteret til Storvik Mek. Verksted fra 1876 til 1981. Den første tiden ble det utviklet og produsert turbiner, maskiner med forskjellige bruksområder, kraner, dampmaskiner m.m. Etter hvert ble virksomheten rettet mot skip.

Av mange milepeler kan vi nevne bygging av dampskipet «Ranen» i 1918, rutebåten «Lagatun» i 1914, bilferja «Trygge» i 1938 og utviklingen av hekktråleren «Røeggen» i 1965. Det ble starten på en lengere epoke med bygging av trålere utover 1960- og 1970-tallet. «Tungenes», som ble overlevert i 1966, var en milepel i ferjeflåten til Stavangerske. Utover 1960-tallet bygde verftet mange ferjer til forskjellige rederier i Norge, mens de første supply-båtene ble overlevert i 1975. I siste havldel av 1970-tallet ble det bygd flere spesialskip til forskjellige rederier.

Les mer om og bestill boken her
Link til digitale arrangementstegninger omtalt i boken

Våre bøker