traal0367

Tråleren "Remman" etter ombygging til motortråler i 1964 på tur ut Dalasundet. Fotograf: ukjent.

I motsetning til andre europeiske fiskerinasjoner som bygde store antall trålere allerede på 1800-tallet, fikk Norge sine første trålerflåte i 1930-årane. Kristiansunderne Anton Johannesen og Ole Wirum kjøpte sidetråleren "Borgenes" og sidetrålerepoken i Norge var dermed innledet.

I perioden 1930-1970 var 24 trålere registrert i Kristiansund, Averøy og Smøla. Fra noen av klodens mest værharde fiskefelt brakte de sine fangster til Kristiansund og bidrog til sysselsetting og velstand.

Stiftelsen Maritim Historie – Nordmøre presenterer i boka "Fra første til siste hal", trålernes dramatiske historie i tekst og bilder. Stoffet er hentet fra offentlige arkiver, aviser, bilder i offentlig og privat eie og intervjuer.

Dette er den frøste av to bøker om sidetrålerne på Nordmøre: Angle, Borgenes (I), Borgenes (II), Bracon, Doggerbank, Dragaberg, Ertnan, Halstein, Honningsvåg, Motind, Møretrål I, Møretrål II, Nordhav 1, Nordhav 2, Nordhav 3, Nordhav 4, Nordhav 5, Remman, Sletnes, Syrian, Tromstrål I, Tromstrål II, Trålbas, Utheim.

Trålerhistorien er utvidet med et solid og stort arbeid ført i pennen av Anders J Jensen - Kristiansund, i boka "Kampen om ressursene"Et prosjekt som har munnet ut i historien om den norske trålernæringen, inntil fabrikktrålerne.
Anslaget i boken er damptråler Borgenes som la ut fra Kristiansund sommeren 1930 og innledet en relativt vellykket epoke med sidetrålere som bl a forsynte Nordmøre med råstoff til klippfiskproduksjon.

Våre bøker