storvik-traaleren

I forbindelse med alt som er skrevet om skipsindustrien og skipsbyggingen i Kristiansund etter 2. verdenskrig, har det forundret meg at ingen på en korrekt måte har forsøkt å beskrive det eventyret som startet ved Storvik Mek. Verksted først på 60-tallet. Beskrivelsene har etter mitt syn, enten vært mangelfulle eller også direkte feil. Denne artikkelen er et forsøk på å gi faktaopplysninger – pluss å beskrive noen hendelser og episoder i perioden. I tillegg dokumenterer jeg med avissitater hvilken fremtredende posisjon Storviktråleren fikk i markedet. Ved siden av fakta , er dette også en subjektiv fremstilling av hvordan jeg opplevde noen hendelser i disse årene.

Ved utviklingen og byggingen av den første Storviktråleren Røeggen, startet en industriell utvikling i Kristiansund som skulle vise seg å være avgjørende viktig for det som skjedde de
kommende 10-år, både ved Storvik og senere ved Sterkoder. Dette er ikke ment som noe historisk skriv, men som et innspill til historieskriverne fra en som var med på å starte det hele.

Jeg takker Anders Jensen for inspirasjon til å skrive denne historien , og for gode råd.

pdfLast ned dokument "Storviktråleren", av Alfred Bech3.53 MB

Våre bøker