traal-1202-850

Borgenes 1 var Kristiansunds første tråler, bygget i Hull , England i 1906. Den ble innkjøpt til byen i 1930 av Ole Wirum og Anton Bang Johannesen.

"Borgenes" leverte fangstene fersk de første tre årene. Dette gav lav inntjening, hovedsakelig på grunn av de lange transportetappene. Da tråleren gikk over til å salte torsk fra 1933, ble det lønnsomhet i drift. Bilde viser "Borgenes" i Barenshavet i slutten av 130 - årene , med begynnende ising samt fane av svart kullrøyk fra skorstein.

Disse trålerne brente minst 8-11 tonn kull i døgnet på steaming. Under krigen i 1940 som mange andre fartøy ble Borgenes 1 konfiskert av den tyske okkupasjonsmakten og rigget om til forpostbåt.

Den havarerte og sank ved Langholmen på Tustna den 5. desember 1940.

Fiskerimerket M-41-K. Rederiet A/S Heinsa. l.o.a. 134 fot. 284 brt.

Våre bøker