klippfiskkjerringer-stjohns-1
Monumentet "Making Fish" av Jom Mounder, desember 2001
Foto: Fra en venn – lege og spes. i psykiatri Hagbart Lunde. Bildet fra en reise han hadde til St.John's i 2005.

Det er ikke bare i Kristiansund vi har statue over klippfiskkjerringer. I basebyen St. Johns på New Foundland, har de til og med to stykker i samme skulptur.

På de store banker.

Da tenker mange på Newfoundlandsbankene.
Ikke så relatert til Nordmøre akkurat, men det finnes interessante likheter. Undervannsplatået Grand Banks sør-sørvest for Newfoundland med store fiskefelter hvor det var hentet resurser alt fra 1500 tallet. Portugiserne var tidlig ute her. Nordmenn har fisket på disse feltene fram til 1987. Dette var områder for store deler av lineflåten. Flere fiskeslag, men torsken var den viktigste.

Newfoundland var i lang tid den største konkurrenten til norsk klippfiskeksport. Her finnes likheten med Nordmøre – en historisk avhengighet av torsken.

I 1990 årene kollapset torskefiskeriene.I St.John's. Det ble et økonomisk krakk med stor arbeidsledighet.

Så – det sorte gull ble oppdaget. Det store oljefeltet HIBERNIA ble satt i produksjon. i 1997, med verdens største produksjonsplattform – samt også andre store felt. Hovedstaden på Newfoundland – St.John's ble basebyen for disse store oljefeltene som lå ca. 315 km sør-sørvest fra St.John's.

St.John's opplevde en økonomisk boom – sammenlignbart Kristiansund. 
En likhet finner vi også ved markering av klippfiskhistorien på St.John's og i Kristiansund. Begge byer har hedret klippfiskarbeideren med en statue av klippfiskkjerringa.

I St.John's ved to krokryggede slitere med en fiskebåre mellom seg. 
I Kristiansund en oppreist sterk kvinne.

I begge deler en symbolisering av klippfiskarbeideren – de slitne kvinnene.

Nedenfor er ytterligere bilder fra basebyen St. Johns.

klippfiskkjerringer-stjohns-2

klippfiskkjerringer-stjohns-3

Våre bøker