statsbaatene

Det startet i det vi kaller de harde 30 åra – i de dårlige tidene.

I 1933 sendte Finnmark Fiskarlag et telegram til fiskerimyndighetene med krav om midler til nødsarbeid for fiskeribefolkningen i Finnmark. Ved kongelig resolusjon ble det 24. august 1933 bevilget kr.150.000,00 til anskaffelse av havgående fiskefartøy for aktive fiskere i Finnmark. Dette var bare begynnelsen – og etter hvert ble ordningen utvidet og kom til å gjelde for hele landet.

Senere, fra 1935 – ble ordningen også kalt Nygårdsvoldbåtene, etter at Statsminister Nygårdsvold sørget for å videreføre ordningen. Båter – større og mindre ble bygget mange steder på kysten.

På Nordmøre ble det bygget to av de største båtene under dette programmet. Det var 60 fots båter som ble bygget samtidig ved Vågland Båtbyggeri.
Båtene ble levert i 1940. Den ene ble bygget for P.A.Th.Dyrnes m/flere, Vestsmøla – med navnet "Brusholm". Den andre ble bygget for Reidar Lorentsen, Varmedal på Grytøya i Sør – Troms. Den bar navnet "Asbjørn Selsbane"

Alle båtene som ble bygget under dette programmet ble konstruert av Fiskeridirektoratets båtkontor i Bergen. Konstruktører som, Selvik, Sagstad, Skåluren og Erling Sivertsen utformet en ny generasjon fiskebåter. De nevnte 60 fots båtene var konstruert av Lars T. Selvik.

Alle var utdannet ved Bergens Tekniske Skole – en utviklingsanstalt for båtkonstruktører på Vestlandet i den tiden. Undertegnede vil senere komme med historien rundt levering av "Asbjørn Selsbane", historien om navnet, og turen nordover i aprildagene 1940. Da krigen kom til Norge.

Du kan lese mer om statsbåtene her:


Kilde: Fiskeridirektoratet (Delvis)
Einar Sæter 15.10.2013.

Våre bøker