Vi i Næringshistorie Nordmøre ønsker alle velkommen til vår nye internettside. Denne foreningen er en direkte fortsettelse av stiftelsen Maritim Historie Nordmøre som er oppløst. Foreningen ble etablert den 21. august i 2018. 

I likhet med stiftelsen var intensjonen at foreningen fortsatt skulle satse på å gi ut bøker om næringshistorien på Nordmøre. I 2019 ble den andre boken om Storvik mek. verksted utgitt. Den første boken har tittelen "Fra suksess til havari".

Foreningen har overtatt Stiftelsens lager av utgitte bøker. Det er to bøker fra trålerhistorien på Nordmøre - Fra første til siste hal", Kampen om ressursene". Ellers har vi fortsatt bøker på lager om "Fergehistorien på Nordmøre".

Foreningen har et eget lokale i Storgata 9 i Kristiansund - like ved handelssenteret Storkaia Brygge.

I foreningen legger vi opp til et godt samarbeid med Nordmøre Museum, Nordmøre historielag, Framnæs Venmner og alle andre tilknyttede lag og foreninger som jobber med historie på Nordmøre.

I foreningens strategi legges det opp til å fokusere på den generelle næringshistorien på Nordmøre. Dette er en rik og spennende historie. Det er allerede satt i gang arbeid med å registrere næringshistorien i kommunene Halsa, Eide, Sunndal og Smøla, men målsetningen er å gjøre tilsvarende kartlegging i alle kommunene på Nordmøre. Vi vil samarbeide med bedrifter, næringsforeninger og andre.

Våre bøker