Framnæs 3

Fergene har sin egentlige opprinnelse i USA hvor finansfyrsten Knut A. Wallenberg og hans bror Gustav lot seg inspirere av fergefarten på Hudson River. Denne knyttet den amerikanske jernbanes endestasjoner på New Jersey-siden til Manhattan.

Pendelfergene med adkomst og propell i begge ender ble et forbilde for brødrene og de lot bygge to dampferger ved Sødra Varvet i Stockholm i 1893. Det ble bygget flere passasjerferger til den store Industriutstillingen på Djurgården i 1897, og en av disse fergene, ”Nybron 1”, ble solgt til Selskapet Huk på Bygdø og seilte via Gøtakanalen til Kristiania når utstillingen var over.

Den ble satt i rute mellom Benneches brygge på Bygdø og Framnæs brygge ved Skillebæk på Kristiania-siden. Den første ”Framnæs” fergen var dermed satt i drift i Norge.

Grunder og industribygger Sam Eyde hadde på det tidspunkt etablert et godt vennskap til Wallenbergfamilien, og hans ingeniørkontor i Kristiania var involvert i å etablere forbindelsen mellom Framnæs brygge og Bygdø. Det er sannsynlig at han også sto sentralt i det at ”Nybron 1” ble kjøpt av Selskapet Huk, og dermed la grunnlaget for Framnæsfergens historie i Norge og Kristiansund.

Sam Eyde kjenner vi fra historien som grunnleggeren av Norsk Hydro AS i 1905, og hans venn Wallenberg var med på å finansiere denne etableringen helt fra starten.

I 1908 ble ”Framnæs 3” bygget for rutene i Frognerkilen. Den ble bygget som Bnr.1 ved A/S Moss Verft og Dokk. ”Den bliver i alle dele høyst moderne og elegant utstyret” var verftets omtale av fergen. Det ble etter hvert bygget flere Framnæsferger for trafikk på Oslo havn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I 1916 ble så ”Framnæs 3” overtatt av Christiansund Dampbåtsamlag for Kr.30.000,00. ”Framnæs 3” seilte for egen maskin rundt kysten fra Kristiania til Kristiansund med initiativtakeren og disponent i Dampbåtsamlaget, Just Endresen om bord.

Turen til Kristiansund ble meget spennende. Det var mot slutten av første verdenskrig, og underveis berget ”Framnæs 3” krigsforliste sjøfolk. Mange kystfolk hadde aldri sett en båt hvor det ikke var synlig forskjell på for og akter, og noen trodde derfor at det var et spionfartøy, mens andre mente det var et nytt hemmelig torpedovåpen. Om det var grunnen til at båten ble stoppet og visitert av Marinen, skal være usagt. Både på denne lange turen og senere viste fartøyet gode sjøegenskaper til tross for sin noe uvanlig konstruksjon.

”Framnæs 3” ble satt inn i rute på havna i Kristiansund i september 1917, og var i kontinuerlig drift fram til den avsluttet epoken med dampdrevne sundbåter i Kristiansund den 20. februar 1951. Fergen fikk sitt endelikt ved Nordøyan på Trøndelagskysten hvor den sank etter at den i noen tid var brukt som lekter i fiskeindustrien.

I 1993 tok Trond og Terje Myrhaug opp ideen om å gjenskape Framnæsfergen, og i 2003 ble Stiftelsen Framnæs etablert for å videreføre ideen gjennom planlegging, finansiering, design og bygging, og den 16. juni 2012 ble ”FRAMNÆS” døpt ved Piren til stor festivitas.

Fortsettelse og nærmere omtale av ”FRAMNÆS” vil komme senere.

Einar Sæter

Bildet under viser Framnæs på sin "jomfrutur" på havna i Kristiansund den 16. juni 2012 i strålende Kristiansundsvær og stort oppmøte av interesserte kristiansundere.

Foto Arve Stokke

Framnes1124nett

 

 


 


Våre bøker