20170805 142555

Etter et besøk i Stockholm i august i år hvor jeg besøkte veteranbåter ved Djurgården , ble jeg mer overbevist at vi her i Norge ligger etter med å bevare eldre båter i alle størrelser og dokumentasjon av disse.

Veteranforeningen hadde en fast utstilling der med fritidsbåter og fartøy med andre bruksverdier .Jeg kom i prat med en av de frivillige ildsjeler og han kunne fortelle at det er skannet over 50 000 tegninger av fritidsbåter i storformat og at kvalitet var så bra at en kan se strukturen i papiret og konstruktøren noteringer.

Her kunne en bestille tegninger til en billig pris for båtbyggere , eiere , modellbyggere og alle fikk da tilgang til materialet. Ikke minst har foreningen fått støtte fra Statens maritime museer via med skanning og digitalisering av alle tegninger fra offentlige samlinger. 

Det var også interessant å være med en av dampbåtene som går ut mot Stockholms skjærgård og å kunne beskue en dampmaskin fra 1916 i full drift. En av de som var ombord kunne fortelle da vi passerte en mindre farkost med dampmaskin , at brensel under kjelen var vrakved han fant på sin ferd.

Min oppfordring er å besøke Djurgården i Stockholm og oppleve alle fartøyer som ligger i strekningen fra Vasamuseet.

Bilde er tatt av en godt bevart fritidsbåt i lokalet  til veteranbåtforeningen.

Våre bøker