masi kornelius liabo

1960-tallet på Storvik Mekaniske var fremdeles preget av å holde hjulene i gang ved oppdrag som reparasjoner, vedlikehold og produksjon av artikler, innretninger og deler. Det var langt mellom nybyggene og litt større prosjekter som forlengelse av S/T Masi var kjærkomne jobber i denne tiden. Bildet over viser platearbeider Kornelius Liabø under arbeid med prosjektet.

  masi spant

Fra venstre: Ukjent, Kristoffer Karlsvik, Kornelius Liabø og Gunnar Pedersen.

masi anker  masi inspektor

Bildet til venstre viser sajuing av ankerkjettingen på S/T Masi. Fra venstre: Arne Berntsen, ukjent (mannskap). Bak i alpelue kobber-slager Bjarne Naalsund, sjauer Olaf Kanestrøm, sjauer Leif Aksnes, sjauer Johan Wågbø (Svart Johan) og sjauer Gunnar pedersen.

Bildet til høyre viser inspektør Nils Schmedling og trålskipper Ivar Øverås om bord på S/T Masi.

Bilder og tekst er hentet fra boken: Fra Suksess til havari, den 105-årige historien til Storvik Mekaniske Verksted.den 105-årige historien til Storvik Mekaniske Verksted.

 

Våre bøker