remman maskinrom

Maskinist Jens Odde på manøverdørken om bord i damptråleren/snurperen "Remman", brødrene Neerland, Smøla. 

Tannhjulet og håndrattet til høyre for Odde hører med til omstyringsmekanismen som nyttes til å endre hovedmaskinens gangretning.  Foran seg, i hodehøyde, har han maskintelegrafen som brukes til å overføre ordrer fra styrehuset om maskinens gang. På bildet ser man, i sentrum av telegrafskiven, pilen som peker på det tekstfeltet som angir ønsket gangretning og hastighet og videre håndtaket/spaken maskinisten bruker til å gi beskjed om at ordren er utført. Spakens viser bringes da overett med pilen.

I styrehuset står en telegraf tilsvarende den i maskinrommet. Styrehus-telegrafens spak nyttes til å stille pilen i maskinrommet. Pilen på styrehus-telegrafen følger svarspaken i maskinrommet. signaloverføringen er mekanisk og går ved hjelp av kjeder og trekkstenger. Telegrafene gir kraftig sykkelbjelle-aktig lyd når man beveger spakene. "Remman" var tyskbygd og derfor har maskintelegrafen tysk tekst.

Man kan såvidt se at telegrafskiven har en side for forovergang og en for akterover. Begge sider har sektorer for sakte, halv og full fart. Det er også sektor for ganske sakte forover, ett stoppfelt og ett for "klar til manøver". 

Odde er øyensynlig i ferd med å øke omdreiningstallet fra HALV til FULL. Ofte utviklet det seg lokale tilleggsignal som ble gitt ved måten man "slo i telegrafen" på. 

(Bilde fra boka "Fra første til siste hal". Tekst Reidar og Kjell)

Våre bøker