Mollan022

I disse dager dager blir den gamle Volckmarbryggen ikke flyttet men gjort til pinneved. Dermed er et kjent landemerke i Kristiansund havn borte. Brødr. Malo var driftige karer som artikkelen beskriver , med deres evne til å utvikle Malo sjarken og gi grunnlaga til videre utvikling av ulike båttyper gjennom mange år , som gjorde firmaet kjent helt fra langt sør og til Kirkenes .

Mekaniker Jacob M. Malo (1888 - 1960) og smed Oluf Kringstad startet i 1917 motorfabrikken Glimt på Innlandet. Malo konstruerte Glimt-motoren en to-takts glødemotor som ble meget populær. I 1933 gikk Kringstad ut av firmaet og Malo kjøpte Sørholmsveien 5 hvor Øverlandsmia lå. På eiendommen var det også en slipp som kunne ta båter opp til 50 fot. Øverlandsmia ble bygget i 1846 av smedmester Ole Øverland. Han var bestefar til forfatteren Arnulf Øverland (f. i Kristiansund 1889). Det ble bygget et nytt verkstedbygg og en forbedret utgave av Glimt-motoren kom i produksjon. Under krigshandlingene i 1940 strøk alt med og et større verksted ble bygget. Malo trakk seg tilbake i 1956 og hans sønner mekaniker Ingolf Malo (f. 1922) og ingeniør Alf Bjarne Malo (f. 1925) registrerte Brødr. Malo i 1958. Firmaet gikk nå over til å produsere hydraulisk utstyr til fiskeflåten. Lokalene ble for små og i 1963 ble Sørholmen med bygninger kjøpt. Samme året begynte man å se på plastbransjens mulighet og i 1966 ble den første los- og slepebåt levert. Et par år senere tok man opp produksjon av lystbåter i plast. I 1970 gikk firmaet over til aksjeselskap: A/S Norpower Brødr. Malo. Det er produsert flere tusen lystbåter og ved årsskiftet 1981/82 ble bruksbåt nr. 1061 levert. I de siste 15 år har antall ansatte variert mellom 40 og 60 personer. Alf Bj. Malo var formann i Nordmøre Verkstedforening i 5 år fra 1973 til 1977.

Artikkelen og bilde er hentet fra «Skipsbyggingens Historie for Kristiansund og Nordmøre » og utgitt av Nordmøre verkstedforening. Forfatter Arne I. Hoem.

Våre bøker