bnr-1-storvik

1899 ble et dramatisk og begivenhetsrikt år. for Storvik Mek. Dette er året da første byggenummer blir bestilt, men må avlyses på grunn av brannen samme år (se bilde under). Tegningen over viser dette fiskedampskipet på 93 fot som skulle brukes til bank og drivgarnsfiske.  Skipstegningen er utlånt av Bjørn Ove Angvik.

storvik brann 1899

I 1899 rammet katastrofen den dyktige industribyggeren John Storvik. Den røde hane galte og la virksomheten bokstavelig talt i grus og aske. Gnister fra bedriftens støpeovn antente den knusktørre guanomøllen og en eksplosiv brann fortærte verksted og de mange trebygningene. Bygningene var forsikret men ikke inventar og utstyr. I sitt 56 år, overveide John Storvik å gi opp for godt etter et arbeidsliv i slit og strid. Stimulert av sine to sønner i trettiårene valgte han likevel å gjenreise bedriften.

Mer om Storvik Mek. Verksted, kan du lese i boken : Fra suksess til havari - 105 år med historie fra Storvik Mekaniske Verksted.

Våre bøker