traal229

Bildet viser hvordan det var ved Lysalmenningen før Rica Hotellet ble bygget og som nå er Scandic Hotell. Nærmest på bildet ligger to båter, den innerste er en redningsskøyte og på utsiden av den ligger en båt som minner meg om en reisendebåt. Begge disse har ukjent navn for meg og det har vært av interesse å fått tilbakemelding om navnene .

På utsiden av kaien ligger to snurpere , over på siden til Innlandet ser en her Gundersen-bryggen (nå Thon Hotell ), til venstre for den er Furseth slip med båter til kai og på slip og til høyre har en Hønebukten med oppankrede fiskerbåter.

Enda tidligere enn når dette bildet ble tatt, var det en minebøsse ytterst ut på Lysalmenningen, et minne over falne sjøfolk under 1. verdenskrig . Fergemannen også kaldt fløttmannen rodde her over sundet til Innlandet . 

Årstallet for bilde kan være en plass mellom 1950 til 1960 . 

Bilde fra Stiftelsens arkiv.

Våre bøker