FM 4-5 hk 1959

Av alle typer motorer som var produsert og levert til Nordmøre var de to fabrikker som var kjent , Fredrikstad motorfabrikk (øverste bilde)
og Mandal motorfabrikk (nederste bilde) . Bilder er av de to motortyper som var produsert i en tidlig periode og som det var mange av i Kristiansund. Vi har omtalt tidligere en del av motorproduksjonen her på Nordmøre , etter disse motorene som ble produserte her i distriktet kom produsentene fra Mandal og Fredriksstad med sine  motorer. Mye av disse motorene ble installert i mindre fritids- motorbåter og fiskerbåter .

Det begynte med enkle enkelsylindere med svinghjulstarter til sveivstart i akterkant av motor. Etter hvert  ble det levert motorer med flere sylindere og elektrisk starter. Har hentet et kortere utdrag av motorfabrikantenes historie som hører til en del av den maritime historie:

Historien om Mandals Motorfabrikk :

Motorfabrikken i Mandal har i snart 85 år drevet med produksjon, reparasjoner, salg og service av den tradisjonsrike Marna motoren. For byen er dette et merkenavn som gir gjenklang i hele Kyst-Norge Motoren forbindes både med vår tidligere så store kystfiskeflåte, og ikke minst med den sterke fritidsbåtkulturen som har eksistert i Norge siden motoriseringen startet.Årene etter 1910 blir regnet for gjennombruddstida for eksplosjonsmotoren. Dette revolusjonerte på mange måter hverdagen for kystfiskerne, og i løpet av ganske få år hadde de fleste skaffet seg motor i båtene. Samtidig med motoriseringa av kystfiskeflåten vokste det fram verksteder for service og reparasjon, og selvsagt bedrifter som kunne produsere nye motorer 8-11 hk er en god gammel 2 sylindret bensinmotor produsert fra 1932 til 1960.Fram til 1950 var bredden på toppen (sylinderen) 20,5cm, og blir kalt smal type, bred type måler 22,5cm.


Båtmotorfabrikker i Fredrikstad var Sleipner og FM (Fredriksstad Motorfabrikk) :

Fredriksstad Motorverksted, Chr. Halvorsen ble etablert i 1910. Bedriften var lokalisert ved Bjølstad på Kråkerøy. Legg merke til at det heter Motorverksted, altså ikke Motorfabrikk. De første 4 år holdt han til i denne bygningen som nå husker Bertelsen mek. Verksted. Her drev han så sitt motorverksted fra 1910 til 1915. Senere flyttet det inn i lokalene det holdt til i frem til 1981. Da overtok Brødrene Reinholt Andreassen i Sarpsborg og flyttet delelageret til Sarpsborg.
I 2007/2008 overtok Petter Fagerli delelageret og etablerte Fredrikstad Motorverksted i nye lokaler i Moss. Firmaet tilbyr nå både nyproduserte og gamle deler, service, reparasjoner og fabrikkoverhalte motorer.

Mandal motor 4 hk

Våre bøker