moretraal2

Møretrål 2

Midt på bildet t.v. flekkebord og kasser en fylte opp for måling av fangstmengde. Antall kasser ble registrert for hver vakt. Registreringen foregikk ved at hver gang kassene var fylt, og før fisken ble lempet i rommet for salting, ble det av flekkerne lagt et ryggbein i korg.

Ved avsluttet vakt ble antall ryggbein talt opp og beskjeden gitt til broen som førte antall kasser i fangstdagboken. På denne tråleren gikk det vel syv kasser flekket fisk på ett tonn utlosset saltfisk. Legg også merke til greipet som står i kassen, det var redskap som ble brukt til å lempe fisken fra vaskekaret til kassen og videre fra den til lasterommet.

Nederst t.v. bokken som ble plassert på bingefjølene når fisken skulle sløyes og hodekappes. Legg merke til stampene med lever som ble til tran. I forkant kongene hvor trålwiren gikk gjennom. 

Foto og tekst er fra stiftelsens arkiv

Våre bøker