Vi ønsker at du blir med for å ta vare på en interessant og viktig næringshistorie, som dannet grunnlaget for utviklingen av Nordmørsregionen.

Næringshistorie Nordmøre er en videreføring av Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre, som ble etablert i 2005. Gjennom flere bøker og annet viktig dokumentasjonsmateriale har foreningen tatt vare på mye av den maritime historien i regionen. Det har de siste årene kommet signaler om å utvide arbeidet til å omfatte all næringshistorie på Nordmøre. Inn mot 2019 ble det derfor bestemt å videreføre Maritim Historie Nordmøre som Næringshistorie Nordmøre, med fokus på å dokumentere næringsvirksomhet innen alle bransjer.

I tillegg til dokumentasjonsarbeidet, ønsker Næringshistorie Nordmøre å være et samlingssted for diskusjon, sosialt samvær, gode samtaler og foredrag innenfor dette temaet.

Foreningen har egne lokaler i Kristiansund, men ser også for seg å kunne reise rundt på Nordmøre på egnede treffesteder i de forskjellige kommunene. 

Nordmøre har en rik næringshistorie som har vært med på å danne grunnlaget for en positiv vekst og utvikling i hele regionen. Aluminiumsverket på Sunndalsøra og Talgø Møbelfabrikk i Surnadal kommune er gode eksempler på sentrale næringsvirksomheter som har betyddd mye for utviklingen i lokalsamfunnet. Begge er fortsatt i drift som lokale hjørnesteinsbedrifter. 

Næringshistorie Nordmøre ønsker at du blir med som en del av vår forening og nettverk.

Våre bøker