Bilfergen Gaute

På bildet over ser vi B/F "Gaute", som våren 1932 kom med den første bilen til Kristiansund i den nyopprettede fergesambandet Kvisvik-Kristiansund-Gimnes. Fergen ble bygd ved Ottesens Skipsbyggeri, på Stord, og var utstyrt med en 4 cylinder 200 hestekrefters Super-Skandia råoljemotor. Bilfergen hadde plass til 8-10 biler.

På bildet under ser vi BF Gaute på havna i Kristiansund med mange passasjerer.

Gaute

B/F "Gaute trafikkerte sambandet til Kvisvik helt frem til 1949. I 1955 ble B/F Gaute overtatt av MRF, i forbindelse med at A/S Nordmøre Fergeselskap ble avviklet. Fergen ble ombygd i 1957 - se nederste bildet, og ble benyttet i mange forskjellige samband frem til 1968, hvor den da ble solgt til Statens Vegvesen som benyttet den som arbeidsbåt og losjibåt i fergekaivedlikeholdet. I 1976 ble fergen solgt for siste gang til A/S Aukra Bruk, og ble kondemnert i 1981.

032wazgVfMCR

Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.

Våre bøker