garnspill IMG 3381

Se også tidligere artikkel vedrørende garnspill, funnet i fjæra på Smøla.

Støperivirksomheten ved Storvik Mek Verksted var utvilsomt det som berget bedriften fra etablering i 1875 frem til 1. verdenskrig.  John Storvik som ble utdannet som «mekanikus» ved Myrens Verksted ve d Akerselva i Kristania hadde ervervet både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra alle moderne arbeidsprosesser som var bakgrunn for den industrielle revolusjon etter dampmaskinen ble oppfunnet. Han var derfor rett mann på rett pass i Kristiansund som så behovene for mekanisering av fiskeriene og fiskeindustrien på land. Dette er godt skildret i Anders Jensens bok om Storvik «Fra suksess til havari» utgitt i 2015. Bedriften fikk godkjent er rekke patenter på 1890.tallet i en rekke land deriblant USA. Det største produktet var kanskje garnspillet som ble produsert i oppimot 1000 enheter rundt  århundreskiftet.

Et slikt spill finner jeg i fjæra på Smøla i temmelig dårlig forfatning. Men så har det jo ligget der i minst 60 – 70 år (se artikkelbilder). Dessuten finner jeg en 3-4 m lang aksel med en remdrifthjul og strammer på enden og et primitivt drev på den andre. Dette er en transmisjonsaksel utviklet av Isidor Nielsen i Trondheim ca. 1900 . Han var en mekaniker fra Danmark som hadde vært med å utvikle den kjente Dan-motoren i København.  Han etablerte i 1901  et verksted i Vollafallet ved Nidelva i Trondheim , midt i mellom Gamle bybro og Elgeseter bru hvor de «kondisjonerte» i dag residerer. De hadde 60 ansatte i 1911 hvorav mange fagarbeidere fra Danmark. Her spesialiserte de seg på montasje av Dan-motoren, men egenproduserte også egne motorer. Kanskje er de mest kjent for å montere en 14 hk forbrenningsmotor om bord i Amundsens «Gjøa» som i disse dager slepes hjem fra Canada til Norge. Om motoren befinner seg om bord vites ikke. Sannsynligvis ikke idet amerikanerne trålet hele kontinentet etter skrapjern for krigsindustrien under 2. verdenskrig.

Det er vanskelig å dokumentere at transmisjonsakselen er brukt på Storvik sitt gangspill og evt. hvem som har koblet disse, men idet begge disse befinner seg på funnstedet på Smøla, så er det jo rimelig sannsynlig. I alle fall er det mer enn rimelig sannsynlig at spillet er laget på Storvik idet navn og verksted er preget i støpegodset. Likeledes er det  rimelig sannsynlig at transmisjonsasakselen er laget av Isidor Nielsen i Trondeim idet det vises til illustrasjon laget av fylkeskonservator Eivind Thorsvik og gjengitt i Volund 1972 Norsk Teknisk Museums beretning for 1971.

garnspill IMG 3649

garnspill IMG 3654

garnspill IMG 3656

 

Våre bøker