fjordabaatene

Fjordabåtene knyttet sammen byen og omlandet. Fra venstre ser vi Driva, (1909), Solskjel (1908), Statsråd Riddervold (1877) og trolig Christiansund (1865).

Driva, Statsrraad Riddervold og Christiansund tilhørte Nordmør Dampskibsseslskab. Solskjel tilhørte Møre Skjærgårds Dampskibsselskap. Fra 1920 ble alle damskipene samlet i Møre Fylkes Ruteselskap, som skiftet navnt til Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) i 1947.

Storvik Mek. Verksted utførte vedlikeholdsoppdrag og bygde flere ferger for MRF.

Mer om maritim historie i Kristiansund og Storvik Mek., kan du lese i boken : Fra suksess til havari - 105 år med historie fra Storvik Mekaniske Verksted.

Foto: Georg Sverdrup, utlånt av Nordmøre Museum

Våre bøker