Ingeniør Ole Mollan (1885 – 1966) startet i 1910 et mekanisk verksted sammen med en Vestad fra Romsdalen. De leide lokaler i annen etage i bryggen til Øvre Vågen Verft. Her ble Stærkodder-motoren utviklet.

Året etter slo Mollan seg sammen med ingeniør Bernt Skeid (1883 – 1964) og flyttet verkstedet til Sjursvika på Innlandet. Det nye firmaet ble kalt Mollan & Skeid.  På brevarket står: ”Motor-Mek. Verksted. Specialiteter: Motoren Stærkodder. Stasjonære eller baatmotor. Garn-& linespill, opphalingsslipp”

Telegramadressen var: Stærkodder. Det ble bygget verkstedbygning og to slipper. Arbeidsstokken kunne variere mellom 25 og 30 mann.

Verkstedet bygde ikke båter, men både reparasjons- og vedlikeholdsarbeide var det jevn tilgang på. Den viktigste delen av verkstedarbeide var dog produksjon av Stærkodder 4 takts motor. I 1916 kjøpte Mollan & Skeid Bjørnehaugen Værft for kr.104.000,- Dette var da forløperen til Sterkoder Mek. Verksted AS – som bar navnet fra 1935.

motorverksted-mollan-skeid

Bilde utenfor motorverkstedet i Sjursvika i 1915. Bildet viser ansatte og noen kunder. Motoren er en 2 cyl. Firetakt Stærkodder Motor.

Helt foran til venstre: ukjent, halvt sittende på marken med hatt: Herman Westad, Første rekke sittende fra venstre: mann med hatt ukjent, deretter Andreas Mork (metallstøper), Ole Veltan, ukjent, Josefine (Sefa) Møst (født Krognes), ukjent, ukjent, 
Martinus Nilsen (helt til høyre). 

Neste rekke stående: Thomas Thomassen(Grip), Nikolai Dahle, Georg Larsen, Magnus Gjølme, Ole Mollan,Bernt Skeid (med hvit skjorte og slips), Jacob Malo (bak motoren), Ukjent, Fridjof Kristiansen (med bart), Bekkelund (sittende tilhøyre v/motoren, Bernhard Elverum (hvit skjorte), Kristoffer Paulsen (helt til høyre med klokkekjede). 

Bakerste rekke: Olaf Kringstad (bak Mollan), ukjent, ukjent, Ole Kjelle (bak høyre glødekule), Petter Nordheim, ukjent, Helt bakerst med skjermlue ukjent.

Kilde: Skipsbyggingens historie for Kristiansund og Nordmøre

Mollan  skeid

Bilde til venstre: Ole Mollan. Bilde til høyre: Bernt Skeid

 

Våre bøker